Cookie Policy

Als u onze website www.body-skin-clinic.be bezoekt dan kunnen wij cookies opslaan op uw computer of mobiele toestel. Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring met onze website te verbeteren.

Hieronder vertellen wij u graag welke cookies wij gebruiken en waarom. Heeft u verdere vragen? Aarzel niet en contacteer ons via info@body-skin-clinic.be of +32 478 38 09 03. Wij lichten ons cookiebeleid graag toe.

1. Welke partijen zijn er?

In dit Cookiebeleid wordt verstaan onder:

Body Skin Clinic‘: Body-Skin-Clinic BVBA, met zetel te Grote Steenweg 580, Berchem, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0873.618.523

Gebruiker‘ of ‘u‘: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Body Skin Clinic via zijn online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Wet‘: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding: 04-08-2012) (URL).

2. Wat zijn cookies en waarom zijn ze belangrijk?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel.

Ze verzamelen informatie over – bijvoorbeeld – uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren.

Sommige cookies verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze ook onder de Europese en Belgische wetgeving.

Het gebruik van cookies wordt door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gereglementeerd via e-Privacy richtlijn 2002/58/EC.

Alle lidstaten van de EU hebben die richtlijn inmiddels omgezet in nationale wetgeving. Dat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

In België gebeurt dat via een aangepaste versie van art. 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

3. Welke cookies gebruikt Body & Skin Clinic voor welke doeleinden?

4. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

U kunt cookies steeds beheren in uw browser-instellingen. Hieronder vindt u instructies voor:

Vragen of opmerkingen

Mocht u na het lezen van dit Cookiebeleid toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben dan kunt u steeds contact opnemen met Body Skin Clinic via info@body-skin-clinic.be of +32 478 38 09 03. Wij lichten ons cookiebeleid graag toe.

Meer informatie?

Body & Skin Clinic staat voor eerlijk en realistisch advies. Daarom plannen we eerst een adviesgesprek om de beste behandeling voor u te bespreken.

We voorzien ook steeds tijd en ruimte voor al uw vragen. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Uiteraard kunt u ons ook steeds achteraf contacteren.