Privacy Policy

Deze website is eigendom van Body-Skin-Clinic BVBA.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:

Body-Skin-Clinic BVBA
Grote Steenweg 580
2600 Berchem, België

Telefoon: +32 478 38 09 03
Email: info@body-skin-clinic.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0873.618.523

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden in deze Disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Body-Skin-Clinic BVBA of rechthoudende derden. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De getoonde foto’s, video’s, klantervaringen en resultaten van de behandelingen op onze website zijn slechts indicatief. Specifieke resultaten van onze behandelingen zijn niet gegarandeerd. De resultaten variëren immers per behandeling en per klant.

Body-Skin-Clinic BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Body-Skin-Clinic BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Body-Skin-Clinic BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@body-skin-clinic.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Body-Skin-Clinic BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Body-Skin-Clinic BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Body-Skin-Clinic BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Vragen of opmerkingen

Mocht u na het lezen van onze Disclaimer en ons Privacybeleid toch nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u steeds contact opnemen met Body-Skin-Clinic BVBA via info@body-skin-clinic.be.

Meer informatie?

Body & Skin Clinic staat voor eerlijk en realistisch advies. Daarom plannen we eerst een adviesgesprek om de beste behandeling voor u te bespreken.

We voorzien ook steeds tijd en ruimte voor al uw vragen. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Uiteraard kunt u ons ook steeds achteraf contacteren.